Privaatsuspoliitika

Vastutav andmetöötleja

Hingega OÜ
Registrikood: 16185183
Kontakt: hingega@hingega.ee

Üldine

Hingega OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Enne tellimuse esitamist leia hetk, et tutvuda meie privaatsuspõhimõtetega:

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Hingega OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga kontakteerumiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

Kontaktandmete (sh Sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood vm) esitamisel meie veebisaidil ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (Hingega OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit).

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutab Hingega OÜ ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Hingega OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Hingega OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Muude andmete kogumine

Sisenedes www.pood.hingega.ee veebileheküljele salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt, sh kasutatav veebilehitseja, külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg, külastatud leheküljed jms. Seda infot kasutatakse lehekülje atraktiivsuse hindamiseks ja lehekülje sisu ja funktsionaalsuse parandamiseks. Neid andmeid ei töödelda edasi ega edastata kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kaitse

Hingega OÜ e-pood rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju minimaalsena. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Hingega OÜl on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõik Hingega OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Hingega OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes eeldame, et olete tutvunud ning nõustute nende põhimõtetega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil hingega@hingega.ee.

(0)